Zaštite životne sredine

Ekologija

Eurokancom je veoma aktivan i na planu zaštite životne sredine: Sav otpad koji nastaje u toku proizvodnog procesa (podsećamo, naš nameštaj izrađuje se od najkvalitetnijih prirodnih materijala), prerađujemo u presovanu piljevinu (drveni briket). Drveni briket spada u grupu ekološki čistih goriva. Napravljen je od suvih drvenih otpadaka, bez ikakve hemijske obrade i dodataka. Proizvodi se u hidrauličkim ili mehaničkim presama, bez aditiva ili lepka, te zadovoljava i visoko zahtevne ekološke norme (DIN 51731). Zbog visoke komprimovanosti, ovaj prirodni proizvod prilikom sagorevanja ponaša se slično visokokaloričnim vrstama uglja.

Osnovna razlika je, što se, prilikom sagorevanja emituje znatno manje sumpora, a emitovanje CO2 je izbalansirano, budući da drveni briket emituje u atmosferu upravo onoliko CO2, koliko i samo drveće prilikom fotosinteze! Ovo gorivo, zbog niskog sadržaja vode (manje od 10%), oslobađa visoku energiju prilikom sagorevanja – od 4.8 do 5.2 kWh/kg, u odnosu na sirovo drvo koje oslobađa, u najboljem slučaju, 2.5 kWh/kg. Briket ostavlja za sobom neuporedivo manju količinu pepela. U praktičnoj primeni: troškovi dostave briketa su minimalni, ne postoji pripremni rad za grejnu sezonu.